Od gier terenowych po larpy, czyli pedagogika przygody w procesie edukacji i socjalizacji odbiorców w różnych grupach wiekowych

Article Polish OPEN
Christ, Magdalena ; Szmigiel, Marta (2016)
 • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
 • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
 • Related identifiers: doi: 10.14632/eetp.2016.11.42.81
 • Subject: edukacja | socjalizacja | pedagogika | Education | gra terenowa | wychowanie | pedagogika przygody | adventure edu­cation; live action role-playing; outdoor game; didactics; education; socialization | live action role-playing (larp) | pedagogika przygody; live action role-playing (larp); gra terenowa; edukacja; wychowanie; socjalizacja

Artykuł dostępny on-line: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/article/view/663 Tekst ma na celu prezentację doświadczeń zebranych podczas realizacji modułu fakultatywnego pt. „Pedagogika przygody”, w którym uczestniczyli studenci pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zaprezentowane zostaną również wyniki pilotażowych badań ankietowych dotyczących pedagogiki przygody i gier terenowych, przeprowadzonych wśród studentów. W tekście znajdzie się także odniesienie do metody pracy o nazwie live action role-playing (larp). Zaprezentowane zostaną wyniki badań pilotażowych z zastosowaniem larpów, przeprowadzonych w klasie pierwszej szkoły podstawowej w Piekarach Śląski. Głównym celem badań była weryfikacja założenia, że gra fabularna w postaci live action role-playing, oparta o autorski scenariusz, wpływa na integracje dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zastosowano metodę quasi-eksperymentu pedagogicznego oraz studium przypadku. Podjęte działania polegały na poprowadzeniu larpa z grupą dzieci, które są na etapie wzajemnego poznawania się. Zastosowano technikę obserwacji skategoryzowanej. Studium przypadku zostało uzupełnione swobodną rozmową z poszczególnymi dziećmi. Do przeprowadzenia badań skonstruowano autorskie narzędzie pt. „Arkusz obserwacji integracji grupowej” oraz autorski scenariusz live action role-playing pt. „W Baśniowej Krainie”. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że live action role-playing w pracy z grupą pomagają odpowiednio zbudować jej strukturę i wspierają kształtowanie się pozytywnych relacji w grupie. Larp umożliwia przeżywanie, doświadczenie i poznanie, co z kolei pozwoliło uczestnikom gry zacieśnić istniejące między nimi relacje. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • References (13)
  13 references, page 1 of 2

  Domagalski D., Wartość dodana w LARP-ach, [w:] LARP. Twarze i maski, red. K. Chmielewski, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 2013.

  Gass M., Transfer of learning in Adventure Education, [w:] Adventure Education, red. J. Miles, Venture Publishing, S. Priest 1990.

  Labenz P., Zagrajmy bez mechaniki, [w:] Konferencja LARPowa 14-15 stycznia 2012, red. J. Tabisz, Stowarzyszenie Wielosfer, Wrocław 2012.

  Leśny A., Doświadczenia nauki i przygody na żaglowcach szkoleniowych, [w:] Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, red. E. Palmer-Kabacińska, A. Leśny, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2012.

  Leśny A., Pedagogika przygody - konteksty teoretyczne, [w:] Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palmer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014.

  Michl W., Pedagogika przeżyć, tłum. D. Kozieł, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

  Palmer-Kabacińska E., Edukacja przygodą a harcerstwo - (nie) znane i (czy) zapomniane, [w:] Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palmer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014.

  Szkoła Aktywnego Wypoczynku „Frajda”, Edukacja typu outdoor: co to jest?, ‹http://www. frajda.com.pl/outdoor-2/outdoor-education-co-to-jest› (dostęp: 19.10.2016).

  Średnicka J., Wrona A., Gry i symulacje szkoleniowe i ich zastosowanie w edukacji młodzieży i ludzi dorosłych, [w:] Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palmer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014.

  Tabisz J., Leksykon Pojęć, [w:] Konferencja LARPowa 14-15 stycznia 2012, red. J. Tabisz, Stowarzyszenie Wielosfer, Wrocław 2012.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark