Sprawozdanie z konferencji „Uczeń zdolny – diagnoza i edukacja”

Article Polish OPEN
Miterka, Elżbieta (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: Pedagogika
Share - Bookmark