Zabawa jako podstawowa forma aktywizacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Article Polish OPEN
Grabowski, Mariusz;
(2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: pedagogika | zabawa; rozwój poznawczy; stymulacja; dziecko

W artykule zaprezentowano zabawę jako podstawową formę przyczyniającą się do aktywizacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Głównie odniesiono się do analizy zagadnień, a także zwrócono uwagę na rodzaje i formy aktywności człowieka oraz metody aktywizujące. W kolejnej częś... View more
Share - Bookmark