publication . Article . 2017

The Integration of Foreign Languages in Early Education in Poland based on Own Research

Kamińska, Aneta;
Open Access English
  • Published: 01 Jul 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Obcy język został wprowadzony w edukacji zintegrowanej jako obowiązkowy obszar edukacyjny w 2008 roku, czego rezultatem powinny być zintegrowane treści, metody i środki dydaktyczne w procesie nauczania języka obcego młodszych uczniów. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie sytuacji integracji nauczania języka obcego w przestrzeni edukacji zintegrowanej w klasach I‒III. Głównym pytaniem tego artykułu jest, czy język obcy jest dostatecznie zintegrowany w przestrzeni tej edukacji młodszych uczniów. Badania zostały przeprowadzone dzięki metodzie ilościowej – ankiecie. Po analizie badań nasuwają się następujące wnioski. Wszyscy nauczyciele języka obcego powinni roz...
Subjects
free text keywords: pedagogy, integrated education; holistic education; broad based; education; foreign language; teaching foreign language; young learners, pedagogika, nauczanie zintegrowane; nauczanie holistyczne; nauczanie całościowe; obcy język; nauczanie języka obcego; młodsi uczniowie
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue