Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży w Chinach

Article Polish OPEN
Wilczkowski, Edward; Pasicznik, Władimir;
(2019)

W artykule przedstawiono system wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i średnich w Chinach. W państwie tym powstał narodowy system wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, uwzględniający (oprócz obowiązkowych zajęć we wszystkich typach szkół)... View more
Share - Bookmark