publication . Article . 2019

Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży w Chinach

Wilczkowski, Edward; Pasicznik, Władimir;
Open Access Polish
  • Published: 27 Jun 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
W artykule przedstawiono system wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i średnich w Chinach. W państwie tym powstał narodowy system wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, uwzględniający (oprócz obowiązkowych zajęć we wszystkich typach szkół) zaangażowanie uczniów w kulturę fizyczną i sport w godzinach pozalekcyjnych. Przed systemem szkolnym postawiono zadanie aktywizacji w motywowaniu do systematycznej kultury fizycznej i rekreacji sportowej w czasie pozalekcyjnym już od wieku przedszkolnego. Ważną rolę w realizacji tego zadania pełni rodzina. W szkołach przed rozpoczęciem zajęć uczniowie uczestniczą w porannej gimnastyce.W artykule ...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue