publication . Article . 2017

Rodzic jako wychowawca w starożytnej tradycji grecko-rzymskiej

Sprutta, Justyna;
Open Access Polish
  • Published: 25 Mar 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Już w starożytności rodzina postrzegana była jako istotne, a nawet najistotniejsze środowisko dla wychowywania małego dziecka. Rodzice, zwłaszcza ojciec, ale i matka, byli odpowiedzialni za to wychowanie oraz niekiedy też za edukację. O roli rodziców w wychowywaniu i edukacji pisali między innymi Platon, Arystoteles, Dion Chryzostom, Juwenalis, Plutarch z Cheronei, Kwintylian, Seneka. Myśliciele ci wymagali właściwej postawy wychowawczej od rodziców, żeby wychowanie realizowane przez nich okazało się owocne.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue