Rodzic jako wychowawca w starożytnej tradycji grecko-rzymskiej

Article Polish OPEN
Sprutta, Justyna;
(2017)

Już w starożytności rodzina postrzegana była jako istotne, a nawet najistotniejsze środowisko dla wychowywania małego dziecka. Rodzice, zwłaszcza ojciec, ale i matka, byli odpowiedzialni za to wychowanie oraz niekiedy też za edukację. O roli rodziców w wychowywaniu i ed... View more
Share - Bookmark