Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Logopedia w teorii i praktyce

Article Polish OPEN
Trzaskalik, Joanna; Bijak, Iwona;
(2019)

W dniach 16 i 17 września 2017 roku odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia w teorii i praktyce. Obiektem zainteresowań konferencji były zarówno zagadnienia związane z naukowymi podstawami diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osó... View more
Share - Bookmark