publication . Article . 2019

Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Logopedia w teorii i praktyce

Trzaskalik, Joanna; Bijak, Iwona;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
W dniach 16 i 17 września 2017 roku odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia w teorii i praktyce. Obiektem zainteresowań konferencji były zarówno zagadnienia związane z naukowymi podstawami diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych, jak i również kwestie dotyczące praktycznych metod i narzędzi diagnostycznych w logopedii. Przedmiot oglądu stanowiły także metody i techniki terapii logopedycznej oraz ich efektywność. Konferencja odbywała się w przestrzeniach Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, które sprzyjały naukowym rozważaniom...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue