Marcin Luter (1483–1546) – niemiecki teolog i reformator Kościoła. 500 lat Reformacji

Article Polish OPEN
Kowolik, Piotr;
(2017)

W 2017 roku przypada 500. rocznica Reformacji, zapoczątkowanejprzez Marcina Lutra 31 października 1517 roku, niemieckiego teologa,reformatora religijnego, augustianina, profesora uniwersytetu w Wittenberdze.Ogłosił on 95 tez przeciwko sprzedaży odpustów, co zapoczątkowa... View more
Share - Bookmark