W poszukiwaniu innowacyjnych form współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym

Article Polish OPEN
Kowolik, Piotr;
(2019)

Autor kolejno omówił zasady i cele współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wyodrębnił trzy główne formy współpracy: naczelne (zebrania klasowe, indywidualne rozmowy, konsultacje, wywiadówki, wycieczki), uzupełniające i wspomag... View more
Share - Bookmark