publication . Article . 2019

W poszukiwaniu innowacyjnych form współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym

Kowolik, Piotr;
Open Access Polish
  • Published: 27 Jun 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Autor kolejno omówił zasady i cele współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wyodrębnił trzy główne formy współpracy: naczelne (zebrania klasowe, indywidualne rozmowy, konsultacje, wywiadówki, wycieczki), uzupełniające i wspomagające. Przedstawił innowacyjne rozwiązania praktyczne. Scharakteryzował też pojęcia przedstawione w słowach kluczowych.
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue