publication . Article . 2018

Modelowanie – umiejętność, sztuka czy dar?

Kluszczyński, Krzysztof;
Open Access Polish
  • Published: 30 Jan 2018 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Praca definiuje istotę procesu modelowania, który odgrywa tak ważnąi kluczową rolę w rozwoju nauki i techniki. Autor wskazuje na fundamentalnecechy dobrego modelu oraz uwarunkowania oceny jego poprawności,wynikające z przydatności modelu do rozwiązywania konkretnych planowanych zadań naukowych i inżynierskich. Aby uczynić rozważania i wnioski bardziej przekonującymi, autor wielokrotnie odwołuje się do różnych gatunków sztuki: malarstwa, grafiki, architektury, muzyki i sztuk użytkowych, dobitnie eksponując myśl przewodnią mówiącą o tym, że modelowanie w nauce jest procesem twórczym, charakteryzującym się tymi samymi cechami co proces twórczy związany z kreacją dz...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue