Modelowanie – umiejętność, sztuka czy dar?

Article Polish OPEN
Kluszczyński, Krzysztof;
(2018)

Praca definiuje istotę procesu modelowania, który odgrywa tak ważnąi kluczową rolę w rozwoju nauki i techniki. Autor wskazuje na fundamentalnecechy dobrego modelu oraz uwarunkowania oceny jego poprawności,wynikające z przydatności modelu do rozwiązywania konkretnych pla... View more
Share - Bookmark