Dobro dziecka według bł. Edmunda Bojanowskiego

Article Polish OPEN
Sprutta, Justyna;
(2019)

Edmund Bojanowski, Wielkopolanin wywodzący się ze szlacheckiego domu, był pedagogiem-praktykiem. Stworzył własną koncepcję pedagogiki na bazie poglądów Jana Pestalozziego, Filipa Emanuela Fellneberga, Bronisława Trentowskiego, Augusta Cieszkowskiego i Ewarysta Estkowski... View more
Share - Bookmark