publication . Article . 2019

Dobro dziecka według bł. Edmunda Bojanowskiego

Sprutta, Justyna;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Edmund Bojanowski, Wielkopolanin wywodzący się ze szlacheckiego domu, był pedagogiem-praktykiem. Stworzył własną koncepcję pedagogiki na bazie poglądów Jana Pestalozziego, Filipa Emanuela Fellneberga, Bronisława Trentowskiego, Augusta Cieszkowskiego i Ewarysta Estkowskiego. Założył ochronki dla wiejskich dzieci, w których on sam, wraz z ochroniarkami, zajmował się wychowywaniem opartym na religii, naturze i historii. Ochronki pełniły funkcję opiekuńczą, zdrowotną, ochronną, dydaktyczną, patriotyczną, religijno-duchową, nie tylko stricte wychowawczą. Ponadto w ochronkach przygotowywano dzieci do nauki szkolnej. Dzięki ochronkom, a chodzi tutaj przecież o wychowaw...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue