Wady postawy ciała uczniów w młodszym wieku szkolnym

Article Polish OPEN
Modrzejewska, Justyna; Malec, Zofia;
(2017)

W artykule poruszono problematykę związaną z pojawiającymi się zagrożeniamizdrowotnymi dzieci w młodszym wieku szkolnym – wadami postawy.W pierwszym fragmencie dokonano charakterystyki profilaktyki zdrowotnej.W dalszej kolejności zawarto krótki opis wieku rozwojowego dz... View more
Share - Bookmark