publication . Article . 2019

Higiena głosu dzieci i młodzieży szkolnej w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle wybranej literatury przedmiotu

Rogozińska, Katarzyna;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
W obecnym czasie wiele miejsca poświęca się kształceniu głosu, jego higienie, szeroko omawiane są również zaburzenia głosu. Jak uważają specjaliści zajmujący się głosem, praca nad nim powinna zaczynać się już w przedszkolu, bowiem głos spełnia bardzo ważną funkcję zarówno w życiu osobistym, społecznym, jak i zawodowym człowieka. Przykłady literatury przedmiotu wskazują, że wiele miejsca poświęcono higienie głosu i ćwiczeniom emisyjnym w okresie międzywojennym. Powstało wówczas wiele publikacji pedagogicznych poświęconych nauczaniu muzyki w szkole, a w szczególności nauce śpiewu. Analiza źródeł ukazuje, jak niezmiernie ważne były to zagadnienia. Ponadto omawiana ...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue