publication . Article . 2019

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (teoria i empiria)

Kowolik, Piotr;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Autor wyjaśnił podstawowe terminy występujące na kartach artykułu w świetle dostępnej literatury. Scharakteryzował następujące sfery w ocenie stanu dziecka: ruchową, zmysłową, mowy, umysłową, emocjonalną i społeczną. Wyróżnił i opisał czynniki wpływające na rozwój człowieka takie, jak m.in. zadatki wrodzone, warunki środowiska naturalnego, własną aktywność i metody wychowania. Na podstawie klasyfikacji topograficznej wyróżnia się sześć postaci mózgowych porażeń dziecięcych: kwadriplegię, hemiplegię, hemiplegię obustronną, diplegię, paraplegię, triplegię i monoplegię. Usprawnianie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powinno być nie tylko wczesne, ale również komple...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue