Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (teoria i empiria)

Article Polish OPEN
Kowolik, Piotr;
(2019)

Autor wyjaśnił podstawowe terminy występujące na kartach artykułu w świetle dostępnej literatury. Scharakteryzował następujące sfery w ocenie stanu dziecka: ruchową, zmysłową, mowy, umysłową, emocjonalną i społeczną. Wyróżnił i opisał czynniki wpływające na rozwój człow... View more
Share - Bookmark