publication . Article . 2016

Podstawowe zmiany programu nauczania w edukacji technicznej w szkołach podstawowych w Republice Słowackiej

Kožuchova, Mária;
Open Access English
  • Published: 15 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Dla Republiki Słowackiej istotne znaczenie miała przeprowadzona we wrześniu 2008 roku reforma programowa, która wyodrębniła nowe dwupoziomowe programy nauczania. Wobec braku ich akceptacji ze strony nauczycieli, rodziców i uczniów Narodowy Instytut Edukacji utworzył nowy Komitet Ekspertów dla obszarów edukacji, którego zadaniem była ocena istniejących standardów edukacyjnych i zaproponowanie nowych. Nauki techniczne, o których mowa w niniejszym artykule, stanowią część naszej kultury i dlatego też szkoły powinny umożliwić wszystkim uczniom przejście odpowiedniej akulturacji w tej dziedzinie. Edukację techniczną uważa się za bardzo ważny obszar w procesie edukacy...
Subjects
ACM Computing Classification System: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION
free text keywords: education, curriculum reform; technical education; primary education; conception of education; educational standard, pedagogika, reforma programowa; edukacja techniczna; edukacja podstawowa; koncepcja edukacji; poziom wykształcenia
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue