publication . Article . 2016

Dialogue with autistic child – 3I Method

Świgost, Magdalena; Kromka, Marta;
Open Access Polish
  • Published: 02 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Dziecko chorujące na autyzm ma swój indywidualny zakres zaburzeń i różny stopień ich nasilenia, co skutkuje koniecznością indywidualizacji terapii. Ważne jest, aby proponowane metody nie wykluczały się wzajemnie, tylko skutecznie stymulowały rozwój. Zalecana jest wielokierunkowa terapia, intensywna i wcześnie rozpoczęta, która dzięki plastyczności mózgu dziecka, stwarza warunki do znacznej poprawy jego funkcjonowania. W niniejszym artykule dokonano próby przedstawienia najważniejszych zagadnień dotyczących autyzmu oraz propozycji pracy z dzieckiem chorującym na autyzm opartej na metodzie 3I. Metoda 3I jest edukacyjną metodą rozwojową, upowszechnioną i rekomendow...
Subjects
free text keywords: Education, autism; development; communication; dialogue; therapy; individualization; multidirectional; disorder., pedagogika, autyzm; rozwój; komunikacja; dialog; terapia; indywidualizacja; wielokierunkowość; zaburzenie.
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue