Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I, Dookoła biało

Article Polish OPEN
Marchewka, Magalena ; Marchewka, Sylwia ; Mistela, Sylwia ; Obrochta, Monika ; Niemiec-Skrzętowska, Jadwiga (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika; pedagogika wczesnoszkolna
Share - Bookmark