publication . Article . 2018

Wsparcie społeczne spostrzegane przez rodziców osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Kędziora, Sonia;
Open Access Polish
  • Published: 30 Jan 2018 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
W okresie dorosłości osoby niepełnosprawne intelektualnie pozostają nadal pod opieką swoich rodziców, którzy potrzebują pomocy ze strony otoczenia. Artykuł dotyczy spostrzeganego przez rodziców wsparcia społecznego. W badaniach uczestniczyło 50 rodziców, których dorosłe dzieci uczęszczały do Warsztatów Terapii Zajęciowej, a zastosowanym narzędziem badawczym był Kwestionariusz Wsparcia Społecznego własnej konstrukcji. Badano rodzaj spostrzeganego przez rodziców wsparcia, jego siłę i źródło. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono m.in., że rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie otrzymują nieco więcej wsparcia od profesjonalistów z ośrodka niż...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue