publication . Article . 2018

Puppet in the Puppet Theatre

Ewa Zofia Tomaszewska;
Open Access Polish
  • Published: 25 Jul 2018
  • Country: Poland
Abstract
Theatre is a constant element of children’s and teenager’s education. But puppet theatre treated as a form of artistic dialogue conducted through a material form (puppet) seems not to be of interest to pedagogues. The aim of the author is to convince educators of the value of this specific form of theatre and of its possibilities in terms of communication with pupils. This communication takes place in three forms: through creating a spectacle in a theater lab at school; in conversations about the professional performances; in interpersonal communication. Using the relevant theatrological and anthropological research, the author analyzes the possibilities of buil...
Subjects
free text keywords: teatr lalek, lalka, teatr dla dzieci, teatr dziecięcy, wychowanie estetyczne, puppet theatre, puppet, doll, theatre for children, children’s theatre, aesthetic education, pedagogy, education, puppet theatre; puppet; doll; theatre for children; children’s theatre; aesthetic education, edukacja, teatr lalek; lalka; teatr dla dzieci; teatr dziecięcy; wychowanie estetyczne, Education (General), L7-991
Related Organizations

Gad M., Teatr szkolny jako jedna z form teatru amatorskiego i jego aspekty społeczno-wychowawcze - w opinii prowadzących grupy, praca magisterska, promotor: dr J. Skutnik, Uniwersytet Śląski, Cieszyn 2008.

Gloton R., Clero C., Twórcza aktywność dziecka, tłum. I. Wojnar, WSiP, Warszawa 1988.

Jurkowski H., Dzieje teatru lalek w Europie, t. II, PIW, Warszawa 1976.

Jurkowski H., Lalka teatralna jako trop, „Teatr Lalek” 33-34(1991)1-2.

Jurkowski H., Szkice z teorii teatru lalek, Polunima, Łódź 1993.

Kielar-Turska M., „…zobaczyć więcej, niż widać”: dziecko wobec zabawy dramatycznej i widowiska teatralnego, [w:] Dziecko i teatr w przestrzeni kultury, t. I: Teatr w świecie, red. M. Karasińska, G. Leszczyński, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2007.

Kulesza M., Tomaszewska E., Rozmowa z Nieobecnym, cz. 2: Teatr lalek dla dzieci, Louktář (materiał przyjęty do druku).

Lévi-Strauss C., Myśl nieoswojona, tłum. A. Zajączkowski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001.

Łotman J., Lalki w systemie kultury, „Teatr Lalek” 29(1990)1.

Puppetry and Material Perfomance, red. D.N. Posner, C. Orenstein, J. Bell, Abingdon and New York, Routledge 2014.

Strzelecki Z., Polska plastyka teatralna, t. I, PIW, Warszawa 1963.

Taranienko Z., Teatr bez dramatu, Wydawnictwa COK, Warszawa 1979.

Tomaszewska E., Jan Dorman, własną drogą, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2012.

Wygotski L.S., Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka, tłum. A. Brzezińska, T. Czub, [w:] Wybrane prace psychologiczne, t. II: Dzieciństwo i dorastanie, red. A. Brzezińska, M. Marchow, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue