Koncepcje oceniania osiągnięć uczniów w świetle analizy wybranych programów edukacji wczesnoszkolnej

Article Polish OPEN
Marek, Elżbieta;
(2016)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Identifiers: doi: 10.14632/eetp_38.2
  • Subject: pedagogika | education | descriptive evaluation; modelling evaluation; evaluation methods; integrated teaching programmes; early-school education | ocenianie opisowe; ocenianie kształtujące; metody oceniania; programy kształcenia zintegrowanego; edukacja wczesnoszkolna
    acm: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION

Celem prezentowanych badań było poznanie kryteriów oceniania i metod, jakie proponują autorzy programów kształcenia zintegrowanego. Analizie poddano trzynaście wybranych programów prezentowanych na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji, które powstały w ramach projektów konk... View more
Share - Bookmark