publication . Article . 2017

Zagrożenia medialne i telewizja w gronie dzieci i młodzieży

Kata, Joanna;
Open Access Polish
  • Published: 29 Jun 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Korzystanie z telewizji przez wiele godzin ma negatywne konsekwencje.Oprócz wpływu na zdrowie fizyczne, potrafi powodować stopniową utratękontaktów rodzinnych oraz zaburzyć wpływ wychowawczy rodziców nadzieci. Młodzi ludzie, którzy korzystają z telewizji bez kontroli rodziców, sąnarażeni na szkodliwe czynniki psychiczne. W części empirycznej zostałyzaprezentowane badania przeprowadzone w czerwcu 2016 roku w gronie200 gimnazjalistów uczących się w wiosce Iwkowa i mieście Przemyśl.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue