Dziecko w świecie wartości

Article Polish OPEN
Marek, Zbigniew;
(2017)

Dlaczego wychowawcom potrzebna jest refleksja nad zasadnością działań wprowadzających dziecko w świat wartości? Istotą tej refleksji powinno być pytanie nie tyle o to, czy warto wprowadzać w świat wartości, lecz o jakich wartościach winno się mówić. Przez tak postawione... View more
Share - Bookmark