Dziecko w świecie wartości

Article Polish OPEN
Marek, Zbigniew (2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika | wartość w wychowaniu

Dlaczego wychowawcom potrzebna jest refleksja nad zasadnością działań wprowadzających dziecko w świat wartości? Istotą tej refleksji powinno być pytanie nie tyle o to, czy warto wprowadzać w świat wartości, lecz o jakich wartościach winno się mówić. Przez tak postawione pytanie zmierzamy do dowartościowania znaczenia działań wprowadzających dziecko w świat wartości niematerialnych. Pośród tych ostatnich szczególną wartością jest transcendentny Bóg. Kontakt ten otwiera przed dzieckiem perspektywy odnajdywania sensuludzkiego życia. Dodajmy jeszcze, że aby do tego mogło dochodzić niezbędne jest nie tyle rozwijanie zdolności poznawczych dziecka, co raczej stwarzanie mu możliwości życia w środowisku żyjącym takimi wartościami. Fakt ten winienuświadamiać wychowawcom, niezależnie jakie zajmują przekonania światopoglądowe, ciążącą na nich odpowiedzialność za stwarzania dziecku warunków do rozwoju wrażliwości na wartości niematerialne.
Share - Bookmark