Rola mediów w powstawaniu agresji i przemocy wśród dzieci

Article Polish OPEN
Okoński, Augustyn;
(2017)

Agresja i przemoc to zjawiska występujące w życiu społecznym. Coraz mniejsze dzieci zachowują się agresywnie. Przyczyn ich występowania należy szukać w klimacie społecznym, sprzyjającym zachowaniom agresywnym. Do czynników wpływających na występowanie agresji i przemocy... View more
Share - Bookmark