publication . Article . 2016

Twórcza aktywność dziecka a metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym

Karbowniczek, Jolanta;
Open Access Polish
  • Published: 08 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Reforma oświaty zrewolucjonizowała podejście do dziecka, czyniąc go podmiotem a nie przedmiotem procesu nauczania. Wraz z upodmiotowieniem zaistniała konieczność zwrócenia uwagi na kreatywny udział uczniów w toku nauczania. Dlatego też naczelną metodami stały się te twórcze, aktywizujące i problemowe jako najbardziej wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dzieci. Na uwagę zasługuje fakt częstego wyzwalania twórczej aktywności uczniów, poprzez urozmaicone i atrakcyjne prowadzenie zajęć zintegrowanych przez nauczyciela. Dziecko jest istotą działającą i w toku działania poznaje otaczający świat. W artykule zostały przedstawione główne metody wyzwalające twór...
Subjects
free text keywords: pedagogika; pedagogika wczesnoszkolna
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue