Twórcza aktywność dziecka a metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym

Article Polish OPEN
Karbowniczek, Jolanta (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787)
  • Subject: pedagogika; pedagogika wczesnoszkolna

Reforma oświaty zrewolucjonizowała podejście do dziecka, czyniąc go podmiotem a nie przedmiotem procesu nauczania. Wraz z upodmiotowieniem zaistniała konieczność zwrócenia uwagi na kreatywny udział uczniów w toku nauczania. Dlatego też naczelną metodami stały się te twórcze, aktywizujące i problemowe jako najbardziej wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dzieci. Na uwagę zasługuje fakt częstego wyzwalania twórczej aktywności uczniów, poprzez urozmaicone i atrakcyjne prowadzenie zajęć zintegrowanych przez nauczyciela. Dziecko jest istotą działającą i w toku działania poznaje otaczający świat. W artykule zostały przedstawione główne metody wyzwalające twórczą aktywnośc dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Share - Bookmark