Twórcza aktywność dziecka a metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym

Article Polish OPEN
Karbowniczek, Jolanta;
(2016)

Reforma oświaty zrewolucjonizowała podejście do dziecka, czyniąc go podmiotem a nie przedmiotem procesu nauczania. Wraz z upodmiotowieniem zaistniała konieczność zwrócenia uwagi na kreatywny udział uczniów w toku nauczania. Dlatego też naczelną metodami stały się te twó... View more
Share - Bookmark