publication . Article . 2016

School or home? The advantages and disadvantages of homeschooling and school education on the Polish territory in the second half of the 19th and early 20th century

Nawrot-Borowska, Monika;
Open Access Polish
  • Published: 11 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Edukacja domowa, która stała się w ostatnich dekadach popularną formą realizacji obowiązku kształcenia w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach Europy, od 1991 r., a więc od 22 lat możliwa do realizacji jest także i w Polsce. Ustawa z 07.09.1991 r. dopuściła w formalno-prawnym znaczeniu uczenie się dzieci poza instytucjonalnym środowiskiem szkoły, czyli najczęściej w domu, w warunkach zorganizowanych przez rodziców. Edukacja domowa w Polsce, na skutek narastającej krytyki i kontrowersji wokół obecnie funkcjonującego modelu szkoły, zyskuje coraz większe grono zwolenników. Wobec stale rosnącego zainteresowania tą alternatywną formą edukacji, warto poznać przes...
Subjects
free text keywords: Education, homeschooling; school education; the Polish territories during the partitions; the second half of the 19th century; the early 20th century; educational views, Pedagogika, edukacja domowa; kształcenie szkolne; ziemie polskie pod zaborami; II połowa XIX; początek XX wieku; poglądy pedagogiczne
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue