Korelowanie i integrowanie treści kształcenia edukacji społeczno-przyrodniczej i zajęć technicznych w klasach początkowych

Article Polish OPEN
Budniak, Alina; Musioł, Marcin;
(2017)

Wprowadzenie do rzeczywistości szkolnej idei edukacji wczesnoszkolnejz charakteryzującym ją przymiotnikiem „zintegrowana” było efektywnymsposobem holistycznego (w miarę możliwości) ukazywania dzieciom wiedzy,a tym samym dania im możliwości postrzegania świata w szerszej... View more
Share - Bookmark