publication . Article . 2017

Korelowanie i integrowanie treści kształcenia edukacji społeczno-przyrodniczej i zajęć technicznych w klasach początkowych

Budniak, Alina; Musioł, Marcin;
Open Access Polish
  • Published: 06 Oct 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Wprowadzenie do rzeczywistości szkolnej idei edukacji wczesnoszkolnejz charakteryzującym ją przymiotnikiem „zintegrowana” było efektywnymsposobem holistycznego (w miarę możliwości) ukazywania dzieciom wiedzy,a tym samym dania im możliwości postrzegania świata w szerszej perspektywie niż to uzyskiwane poprzez uczestniczenie w zajęciach poszczególnych przedmiotów. W integrowaniu treści kształcenia poszczególnych edukacji nie ma z góry założonych wskazań ani ograniczeń, a od nauczyciela zależy, które obszary i w jakim wymiarze pokazać uczniom w sposób całościowy. Niektóre z zagadnień – ze względu na ich powiązanie treściowe oraz metody poznawania, a także aparaturę...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue