publication . Article . 2017

Wartości edukacyjne książek o muzyce Izabelli Klebańskiej i Anny Czerwińskiej-Rydel – raport z badań

Pietraszewska, Danuta;
Open Access German
  • Published: 20 Nov 2017 Journal: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce (issn: 1896-2327, eissn: 2353-7787, Copyright policy)
  • Publisher: Jesuit University Ignatianum in Krakow
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych, których celem było sprawdzenie skuteczności oddziaływań wiedzy zawartej w książkach o muzyce autorstwa Izabelli Klebańskiej i Anny Czerwińskiej-Rydel na edukację muzyczną dzieci w wieku przedszkolnym. W celu uszczegółowienia problemu głównego postawiono pytania problemowe, dotyczące zagadnień muzycznych poruszanych w książkach, sposobów kształtowania wiedzy oraz jej percepcji. Zastosowano metodę eksperymentu pedagogicznego, technikę jednej grupy. Czynnikiem eksperymentalnym były wybrane zagadnienia z książek o muzyce wymienionych autorek. W toku badań ustalono, że wiedza zawarta w książkach I. Klebańskiej i A. Czer...
Subjects
free text keywords: edukacja muzyczna, eksperyment pedagogiczny, książki o muzyce dla dzieci, izabella klebańska, anna czerwińska-rydel, Education (General), L7-991, pedagogy; literature, Music education; pedagogical experiment; children’s music books; Izabella Klebańska; Anna Czerwińska-Rydel, pedagogika; literatura, edukacja muzyczna; eksperyment pedagogiczny; książki o muzyce dla dzieci; Izabella Klebańska; Anna Czerwińska-Rydel
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue