publication . Article . 2017

Sposób realizowania funkcji kierowniczej przez nauczyciela a przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole

Kos, Ewa;
Open Access Polish
  • Published: 02 Oct 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Problem kierowania w szkole nie jest bezpośrednio związany z naukamio wychowaniu. Mimo to jest bardzo istotną kwestią, nieco marginalizowanąna gruncie pedagogiki. Niniejsze opracowanie odnosi się do tejże tematykia autor wyraża przekonanie, że ma ona bezpośrednie przełożenie na efektywność realizowanego w szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego.Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych stylów kierowaniawdrażanych w szkole przez nauczycieli i zwrócenie uwagi na konsekwencjerealizacji poszczególnych z nich.
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue