Sposób realizowania funkcji kierowniczej przez nauczyciela a przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole

Article Polish OPEN
Kos, Ewa;
(2017)

Problem kierowania w szkole nie jest bezpośrednio związany z naukamio wychowaniu. Mimo to jest bardzo istotną kwestią, nieco marginalizowanąna gruncie pedagogiki. Niniejsze opracowanie odnosi się do tejże tematykia autor wyraża przekonanie, że ma ona bezpośrednie przeło... View more
Share - Bookmark