publication . Article . 2016

Play and Playful Teaching in the Curriculum Framework and in Selected Preschool Curricula

Bilewicz-Kuźnia, Barbara;
Open Access Polish
  • Published: 09 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Definiowanie zabawy jest wyznaczone źródłami myślenia o niej. Teoretycy zabawy podkreślają, że jest ona działaniem swobodnym, atrybutem dzieciństwa, a zarazem najbogatszym źródłem uczenia się dziecka. Zabawę można rozpatrywać z trzech perspektyw: w czystej postaci, jako uczenie się przez zabawę i nauczanie przez zabawę. Organizację pracy z małym dzieckiem i wykaz planowanych do osiągnięcia efektów wyznacza w Polsce „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego” oraz projektowane w oparciu o nią programy wychowania przedszkolnego. Zagadnienia związane z zabawą zostały ujęte w „Podstawie programowej” w odniesieniu do czynności i motywacji dziecka, miejsc i przest...
Subjects
free text keywords: education, play; playful teaching; playful learning; core curriculum; preschool curricula, pedagogika, zabawa; nauczanie przez zabawę; uczenie w formie zabawy; podstawa programowa; programy wychowania przedszkolnego
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue