publication . Article . 2016

Drama Therapy in the Process of the Subjective Experience of Communication Activity in Late Childhood

Stefańska, Anita;
Open Access Polish
  • Published: 29 Nov 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Udział w warsztatach teatroterapii stanowi atrakcyjną propozycję pracy nad wieloma zadaniami w terapii, sztuce i edukacji. Warsztaty dla dzieci w młodszym wieku szkolnym mają różnorodne cele terapeutyczne. Dzięki teatralnej i zabawowej formie pomaga się m.in. przezwyciężać skrępowanie przed publicznym zabieraniem głosu, strach przed grupą, przed którą zaprezentowanie własnego zdania czy stanowiska blokują słabe umiejętności społeczne. Teatralna gra ukierunkowana na ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych uczy przede wszystkim podstawowych reguł współpracy, zaś aranżowanie wyimaginowanej przestrzeni, eksperymentowanie z różnymi konwencjami, praca nad budowaniem ro...
Subjects
free text keywords: Education, late childhood; social skills; communication fluency; drama; therapy workshops; dialogue; testing, pedagogika, późne dzieciństwo; umiejętności społeczne; płynność komunikacyjna; warsztaty teatroterapii; dialog; testowanie
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue