publication . Article . 2016

Therapy Through Artistic Creativity in the Process of Assisting and Supporting the Development of Children with Internalizing Problems, or About How You Can Help Your Child To Be “The Same”, But Not “The Same”?

Krauze-Sikorska, Hanna;
Open Access Polish
  • Published: 29 Nov 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Czasami rzeczywistość zmusza dziecko do tłumienia naturalnej potrzeby, jaką jest wyrażanie siebie, kumulują się destruktywne siły mogące przejawiać się obojętnością, agresją, apatią, ucieczką od rzeczywistości. W artykule starałam się pokazać sposób, w jaki terapia przez twórczość plastyczną może pomóc dzieciom z problemami natury internalizacyjnej. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że na efektywność arteterapii składają się zarówno wiedza terapeuty dotycząca istoty problemów dziecka, jak i przemyślany proces arteterapii, wykorzystujący podstawy teoretyczne związane z wybraną orientacją psychoterapeutyczną (decydujące powinny być tu potrzeby, oczekiwania...
Subjects
free text keywords: Education, children with internalizing problems; self-structure; therapy through art; the CMT (Creativity Mobilization Technique) method; auto-expression; self-knowledge, pedagogika, dziecko z problemami internalizacyjnymi; struktura Ja; terapia przez twórczość plastyczną; metoda CMT (Creativity Mobilization Technique); autoekspresja; samopoznanie
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue