publication . Article . 2017

Co stanowi wartość dla ucznia w młodszym wieku szkolnym? Próba uporządkowania wartości w kontekście edukacji wczesnoszkolnej

Grabowski, Mariusz;
Open Access Polish
  • Published: 06 Mar 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Tematyka artykułu dotyczy koncepcji wartości. W opracowaniu odniesiono się nie tylko do interpretacji zagadnienia, ale także zobrazowania funkcji i rodzajów wartości. Rozważania są oparte na wiedzy wybitnych naukowców. W nurcie rozważań odniesiono się także do wartości w kontekście uczniów w młodszym wieku szkolnym. Artykuł jest zakończony refleksją autora.
Subjects
free text keywords: pedagogika, edukacja wczesnoszkolna; perspektywa edukacyjna; wartości
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue