Co stanowi wartość dla ucznia w młodszym wieku szkolnym? Próba uporządkowania wartości w kontekście edukacji wczesnoszkolnej

Article Polish OPEN
Grabowski, Mariusz;
(2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: pedagogika | edukacja wczesnoszkolna; perspektywa edukacyjna; wartości

Tematyka artykułu dotyczy koncepcji wartości. W opracowaniu odniesiono się nie tylko do interpretacji zagadnienia, ale także zobrazowania funkcji i rodzajów wartości. Rozważania są oparte na wiedzy wybitnych naukowców. W nurcie rozważań odniesiono się także do wartości ... View more
Share - Bookmark