Praca jako wartość pedagogiczna

Article Polish OPEN
Oleksa, Iwona (2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika | praca; wartość; wychowanie; wychowanie przez pracę

Praca stanowi bardzo ważną wartość pedagogiczną. Naturalnym więc następstwem powinna być troska pedagogów o racjonalne wdrażanie wychowanków do pracy, o to aby dzieci od najmłodszych lat poznawały sens i istotę wartości pracy, uczyły się jej urzeczywistniania oraz aby w konsekwencji wartość ta znalazła się we właściwym miejscu w ich hierarchii wartości. Na każdym etapie edukacji praca powinna być ona zarówno celem, jak i efektem wychowania. Opracowanie zawiera różne ujęcia definicyjne pracy ze zwrócenie szczególnej uwagi na jej aspekt personalistyczny. Poprzez pracę człowiek doskonali się jakoosoba ludzka, budując tym samym własną przestrzeń aksjologiczną.
Share - Bookmark