publication . Article . 2017

Praca jako wartość pedagogiczna

Oleksa, Iwona;
Open Access Polish
  • Published: 06 Mar 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Praca stanowi bardzo ważną wartość pedagogiczną. Naturalnym więc następstwem powinna być troska pedagogów o racjonalne wdrażanie wychowanków do pracy, o to aby dzieci od najmłodszych lat poznawały sens i istotę wartości pracy, uczyły się jej urzeczywistniania oraz aby w konsekwencji wartość ta znalazła się we właściwym miejscu w ich hierarchii wartości. Na każdym etapie edukacji praca powinna być ona zarówno celem, jak i efektem wychowania. Opracowanie zawiera różne ujęcia definicyjne pracy ze zwrócenie szczególnej uwagi na jej aspekt personalistyczny. Poprzez pracę człowiek doskonali się jakoosoba ludzka, budując tym samym własną przestrzeń aksjologiczną.
Subjects
free text keywords: pedagogika, praca; wartość; wychowanie; wychowanie przez pracę
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue