„Bo jakie początki, takie będzie wszystko” – wybrane obszary diagnozy dziecka sześcioletniego

Article Polish OPEN
Bobik, Bogumiła;
(2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: children’s psychophysical characteristics; school readiness; special educational needs; auditory perception; visual perception; motor skills; laterality | Pedagogika | cechy psychofizyczne dziecka; dojrzałość szkolna; specjalne potrzeby edukacyjne; percepcja słuchowa; percepcja wzrokowa; sprawność motoryczna; lateralizacja
    mesheuropmc: education

This article is concerned with the learning disabilities of six-yearolds. It describes the psychophysical characteristics of the six-year-old child and the indicators of school readiness that enable us to distinguish correct from faulty paths of development. The contemp... View more
Share - Bookmark