publication . Article . 2019

Samowychowanie w szkole

Filipowicz, Marta;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Artykuł podejmuje kwestię samowychowania realizowanego w szkole. Punktem wyjścia w rozważaniach jest próba odpowiedzenia na pytanie: Czym jest samowychowanie? Czym jest wychowanie? Jak szkoła wychowuje do samowychowania? Jaka jest rola wychowawcy w tym procesie?Samowychowanie to proces złożony i wieloaspektowy. Ważną rolę w tym procesie odgrywa wychowawca – autorytet, który pomaga młodemu człowiekowi wejść na drogę samowychowania, wziąć odpowiedzialność za własne życie, odkryć sens życia.
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue