Samowychowanie w szkole

Article Polish OPEN
Filipowicz, Marta;
(2019)

Artykuł podejmuje kwestię samowychowania realizowanego w szkole. Punktem wyjścia w rozważaniach jest próba odpowiedzenia na pytanie: Czym jest samowychowanie? Czym jest wychowanie? Jak szkoła wychowuje do samowychowania? Jaka jest rola wychowawcy w tym procesie?Samowych... View more
Share - Bookmark