publication . Article . 2016

The author’s class as an example of the innovative pedagogy in nursery school education

Klim-Klimaszewska, Anna;
Open Access Polish
  • Published: 09 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Wśród przemian zachodzących w życiu i rozwoju społeczeństwa szczególną i istotną rolę odgrywają innowacje. Działalność innowacyjna w szkołach prowadzona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56, poz. 506) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2011 r., nr 176, poz. 1051). Nowatorskim pomysłem real...
Subjects
free text keywords: Education, innovation; nursery school education; the author’s class, pedagogika; pedagogika wczesnoszkolna, innowacja; edukacja wczesnoszkolna; klasa autorska
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue