Pisarstwo Imre Kertésza jako sposób ocalenia racji życia po Zagładzie

Article Polish OPEN
Golik, Małgorzata;
(2017)

Artykuł poświęcony jest pisarstwu Imre Kertésza (1929-2016), węgierskiegonoblisty ocalonego z Holocaustu, któremu własna twórczość literackapozwalała uporać się z przeżyciami z przeszłości, a zarazem umożliwiałafunkcjonowanie w powojennym świecie. Dzięki pisarstwu oswoi... View more
Share - Bookmark