publication . Article . 2017

A Reconstruction of Elements of Kashubian Folklore in Primary Education

Wojciechowska, Katarzyna;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jul 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Różnorodność etniczna i kulturowa zajmuje wiele miejsca we współczesnym dyskursie publicznym. W Polsce problem wielokulturowości dotyczy przede wszystkim mniejszości etnicznych, które od pokoleń rozwijały własną tożsamość, utrzymując swoiste dziedzictwo kulturowe. Dotyczy to między innymi społeczności kaszubskiej. Kaszubi czują się w pełni Polakami, dlatego funkcjonują w sytuacji dwukulturowości i dwujęzyczności. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było poznanie wiedzy i umiejętności rekonstrukcji elementów folkloru przez dzieci na Kaszubach w obszarze muzyki, obrzędowości i języka kaszubskiego oraz poznanie opinii członków rodziny kaszubskiej i...
Subjects
free text keywords: pedagogy, ethnic group; Kashubian culture; Kashubian folklore; regional education; early childhood education; cultural identity, pedagogika, grupa etniczna; kultura kaszubska; folklor Kaszub; edukacja regionalna; edukacja wczesno­szkolna; tożsamość kulturowa
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue