Media i komunikacja w orędziach papieskich na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu (2011-2016)

Article Polish OPEN
Bojko, Pelagia;
(2018)

Nowe technologie w komunikacji i powszechność korzystania ze środków społecznego przekazu wywierają ogromny wpływ na człowieka, dlatego też Kościół interesuje się nimi i wydaje dokumenty przypominające o zagrożeniach i możliwościach dla człowieka w świecie mediów. Kolej... View more
Share - Bookmark