„Przygody Tęczy” – roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola opracowany na podstawie opowiadania Massimo Sardiego L’Arcobalena

Article Polish OPEN
Surma, Barbara (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika | Montessori; plan pracy
Share - Bookmark