Strategie, metody i techniki psychodydaktyki twórczości w kształceniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym

Article English OPEN
Kamińska, Aneta;
(2018)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.14632/eetp.2017.12.46.83
  • Subject: education | pedagogika; edukacja przedszkolna i wczesznoszkolna | uczenie się i nauczania języków obcych; psychodydaktyka twórczości; psychodydaktyki języków obcych; pedagogika kreatywności; autonomizacja; komunikacja; kultura; tradycja; proces dydaktyczny; konceptualizacja uczenia się języków obcych | learning and teaching foreign languages; psychodidactics of creativity; pedagogy of creativity; autonomation; communication; culture; tradition; didactic process; conceptualization of learning foreign languages
    acm: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie niektórych przydatnych strategii, metod i technik psychodydaktyki twórczości, które również wywodzą się z pedagogiki twórczości, w zakresie edukacji językowej. Po pierwsze, Autorka tego artykułu ukazuje związek pedagogiki twórczo... View more
Share - Bookmark