publication . Article . 2018

Badania z dziećmi. Twórczość, czyli co? Wiedza dzieci na temat twórczości

Renata Pietruńko;
Open Access Polish
  • Published: 20 Dec 2018 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Celem mojej pracy jest zbadanie, jaką wiedzę mają dzieci siedmioletnie na temat twórczości. W artykule prezentuję ich wypowiedzi. Badania prowadzę w nurcie jakościowym, stosując metodę rozmowy w grupie. Z racji tego, że aktywność twórcza dziecka jest głównym bodźcem jego rozwoju, w pracy z najmłodszymi przywiązuję dużą wagę do tego, żeby ich działania były aktywne i twórcze. Wyniki przeze mnie badań pokazują wiedzę dziecka na temat twórczości. Zdaniem badanych twórczość to działanie człowieka – twórcy, którego efektem jest konkretny, pożyteczny produkt. Okazuje się, że dzieci proces twórczy, czyli tworzenie, ściśle wiążą z myśleniem. Badania pozwoliły ustalić, ż...
Subjects
free text keywords: Education, creativity; children’s creativity; knowledge; child; research with children, Pedagogy, pedagogika, twórczość; twórczość dziecięca; wiedza; dziecko; badania z dziećmi, creativity, children’s creativity, knowledge, child, research with children, twórczość, twórczość dziecięca, wiedza, dziecko, badania z dziećmi, Education (General), L7-991
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue