Wyzwalanie twórczej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Article Polish OPEN
Berg, Jolanta;
(2016)

Znaczny wpływ na rozwój małego dziecka wywiera od najwcześniejszych lat dom rodzinny, następnie przedszkole, szkoła, środowisko, w którym ono przebywa. Otoczenie dziecka może stworzyć takie warunki, które będą sprzyjały jego rozwojowi, albo też doprowadzić do tego, że ź... View more
Share - Bookmark