Wyzwalanie twórczej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Article Polish OPEN
Berg, Jolanta (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)

Znaczny wpływ na rozwój małego dziecka wywiera od najwcześniejszych lat dom rodzinny, następnie przedszkole, szkoła, środowisko, w którym ono przebywa. Otoczenie dziecka może stworzyć takie warunki, które będą sprzyjały jego rozwojowi, albo też doprowadzić do tego, że źródła aktywności dziecka będą występowały w wychowującym je otoczeniu. Zadaniem nauczyciela, który organizuje działania twórcze jest stworzenie odpowiedniego klimatu i sytuacji sprzyjających uruchamianiu i kształtowaniu postawy twórczej dzieci. Nauczyciel powinien dostrzec tę twórczą działalność dzieci, docenić ją i wyrazić aprobatę dla każdego pomysłu. Dużą rolę odgrywają formy aktywności dziecka. Podstawowe formy jego kontaktu ze światem to obcowanie z innymi ludźmi i działania na przedmiotach.
Share - Bookmark