Rola nauczycieli i rodziców w organizacji czasu wolnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Article Polish OPEN
Kowalczyk, Anna;
(2016)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.14632/eetp_35.5
  • Subject: czas wolny; dziecko w wieku wczesnoszkolnym; rodzice; nauczyciele; szkoła; organizacja i zarządzanie czasem | Pedagogika | leisure; child at early school age; parents; teachers; school; organization and time management
    mesheuropmc: education

Żyjemy w czasach nastawionych na szybkie tempo życia oraz wzmożone dążenie do wyznaczonych celów zawodowych i osobistych. Dobra organizacja czasu to umiejętność niezwykle ceniona przez pracodawców, współpracowników, rodzinę, całe społeczeństwo, a przede wszystkim przez ... View more
Share - Bookmark