Budowanie światopoglądu w świetle wybranych problemów szkoły filozofii prawa Marii Szyszkowskiej

Article Polish OPEN
Radwiłowicz, Ryszard;
(2017)

W sensie psychologicznym światopogląd to układ ogólnych przekonańczłowieka o rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, uwikłanych w postawy,skłaniające do odpowiedniego postępowania. Autor rozpatruje prace dziesięciu uczestników szkoły filozofii prawa, prowadzonej od k... View more
Share - Bookmark