publication . Article . 2017

Budowanie światopoglądu w świetle wybranych problemów szkoły filozofii prawa Marii Szyszkowskiej

Radwiłowicz, Ryszard;
Open Access Polish
  • Published: 29 Jun 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
W sensie psychologicznym światopogląd to układ ogólnych przekonańczłowieka o rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, uwikłanych w postawy,skłaniające do odpowiedniego postępowania. Autor rozpatruje prace dziesięciu uczestników szkoły filozofii prawa, prowadzonej od kilkunastu lat przez profesor Marię Szyszkowską, pod kątem czterech podejść do budowyświatopoglądu (całościowe, wybiórcze, orientacyjne i metodyczne). Dokonanaanaliza prowadzi do wniosku, że pojęcie światopoglądu jest przydatnei niezbędne w teorii i aktualnej praktyce budowania światopoglądu w warunkach społeczeństwa różnoświatopoglądowego.
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue