Charakterystyka placówek przedszkolnych w Republice Słowackiej

Article Polish OPEN
Jablonský, Tomáš;
(2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: pedagogika | placówki przedszkolne; reforma szkolnictwa; prawodawstwo; finansowanie; cele wychowania

Z punktu widzenia historii, w okresie ostatnich 15 lat (1990–2005) w szkolnictwie słowackim dokonano wielu zmian – politycznych i gospodarczych. Największe zmiany gospodarcze oraz zmiany w prawodawstwie szkolnictwa słowackiego możemy zaobserwować w reformie administracj... View more
Share - Bookmark