publication . Article . 2017

Charakterystyka placówek przedszkolnych w Republice Słowackiej

Jablonský, Tomáš;
Open Access Polish
  • Published: 06 Mar 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Z punktu widzenia historii, w okresie ostatnich 15 lat (1990–2005) w szkolnictwie słowackim dokonano wielu zmian – politycznych i gospodarczych. Największe zmiany gospodarcze oraz zmiany w prawodawstwie szkolnictwa słowackiego możemy zaobserwować w reformie administracji publicznej, któraprzechodzi przez różne etapy. Celem tego artykułu jest przyjrzenie się problematyce placówek przedszkolnych w Republice Słowackiej.
Subjects
free text keywords: pedagogika, placówki przedszkolne; reforma szkolnictwa; prawodawstwo; finansowanie; cele wychowania
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue