Drama jako remedium na problemy wychowawcze

Article Polish OPEN
Szymik, Eugeniusz;
(2017)

Artykuł ma na celu ukazanie metody dramy w przezwyciężaniu problemówwychowawczych nastolatków. Część teoretyczna zawiera ogólne uwagina temat dramy jako metody pedagogicznej, jej przydatności w pracynauczyciela na lekcjach wychowawczych; prezentuje autorski scenariuszle... View more
Share - Bookmark