publication . Article . 2017

Drama jako remedium na problemy wychowawcze

Szymik, Eugeniusz;
Open Access Polish
  • Published: 06 Oct 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Artykuł ma na celu ukazanie metody dramy w przezwyciężaniu problemówwychowawczych nastolatków. Część teoretyczna zawiera ogólne uwagina temat dramy jako metody pedagogicznej, jej przydatności w pracynauczyciela na lekcjach wychowawczych; prezentuje autorski scenariuszlekcji/zajęć wychowawczych, przeprowadzonych za pomocą dramy. Częśćpraktyczna dostarcza przykładów różnych ćwiczeń dramowych (np. etiudpantomimicznych, scenek improwizowanych, budowania pomnika, gry dramowej) w kształtowaniu umiejętności bycia otwartym czy w zwiększeniusamoakceptacji.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue