Wartość kształtowania kobiecości w procesie wychowania dziewcząt

Article Polish OPEN
Małodzińska, Weronika (2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787)
  • Subject: pedagogika | kobiecość; rozwój psychoseksualny; tożsamość płciowa; socjalizacja

Artykuł zwraca uwagę na wartość procesu kształtowania się kobiecości w wychowaniu dziewcząt. Przedstawia proces rozwoju kobiecości na tle naturalnych przemian w sferze psychicznej i fizycznej dziewczynki. Autorka podkreśla w nim także znaczenie uwarunkowań społecznych, w tym w szczególności mechanizmów socjalizacyjnych, takich jak: identyfikacja, naśladownictwo, modelowanie występujących w rodzinie. W artykule znajdują się także zalecenia w stosunku do rodziców i ich szczególnej roli we wspomaganiu kobiecości córki.
Share - Bookmark