Wartość kształtowania kobiecości w procesie wychowania dziewcząt

Article Polish OPEN
Małodzińska, Weronika;
(2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: pedagogika | kobiecość; rozwój psychoseksualny; tożsamość płciowa; socjalizacja

Artykuł zwraca uwagę na wartość procesu kształtowania się kobiecości w wychowaniu dziewcząt. Przedstawia proces rozwoju kobiecości na tle naturalnych przemian w sferze psychicznej i fizycznej dziewczynki. Autorka podkreśla w nim także znaczenie uwarunkowań społecznych, ... View more
Share - Bookmark