Oswoić dziecięce emocje Recenzja cyklu wychowawczego: Porozmawiajmy o emocjach i uczuciach [w:] Przewodnik metodyczny. Tropiciele. Roczne przygotowanie przedszkolne , B. Janiszewska, WSiP, Warszawa 2014

Article Polish OPEN
Zrałek, Magdalena (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika
Share - Bookmark