publication . Article . 2017

Ocena zdolności i umiejętności motorycznych dzieci 5-letnich

Martyna Szczotka;
Open Access Polish
  • Published: 06 Oct 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Obecnie ludzie zapominają o rozwoju fizycznym. Rodzice głównie skupiająsię na zapewnieniu dzieciom możliwości zdobywania i poszerzania wiedzyo świecie. Dzieci zapisywane są na różnorodne zajęcia dodatkowe z zakresu nauki języków obcych (angielski, niemiecki, czy hiszpański), sztuki (warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie, ceramiczne). Dzieci uczestniczą w warsztatach kulinarnych, na których uczą się zasad zdrowego odżywiania i higienicznego przygotowania posiłków. W wielu placówkach można skorzystać z terapii logopedycznej, terapii psychologiczno-pedagogicznej.Na szczęście, oprócz tych wszystkich zajęć o charakterze umysłowym, przedszkola coraz częściej oferują zaję...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2017

Ocena zdolności i umiejętności motorycznych dzieci 5-letnich

Martyna Szczotka;