Ocena zdolności i umiejętności motorycznych dzieci 5-letnich

Article Polish OPEN
Szczotka, Martyna;
(2017)

Obecnie ludzie zapominają o rozwoju fizycznym. Rodzice głównie skupiająsię na zapewnieniu dzieciom możliwości zdobywania i poszerzania wiedzyo świecie. Dzieci zapisywane są na różnorodne zajęcia dodatkowe z zakresu nauki języków obcych (angielski, niemiecki, czy hiszpań... View more
Share - Bookmark